Omzetverzekering

Omzetverzekering is een woord die dagelijks door de Google motor vliegt, maar wat betekend een omzetverzekering nu precies. En heb je nu een Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen nodig?

Bij het bepalen van een verzekering voor uw bedrijf, kunnen de dekking en de premie gebaseerd zijn op de omzet van uw bedrijf.

Is een Omzetverzekering nodig?

De omzet is het geldbedrag dat uw onderneming in een boekjaar verdient. Het geld kan zijn verdiend met de verkoop van producten of arbeid, tijd, deskundigheid of een andere vorm van dienstverlening. De omzet omvat ook het bedrag dat u aan een klant factureert voor uw onderaannemers.

Als u materialen moet leveren om een klus te klaren en u de kosten van die materialen als onderdeel van de factuur opneemt, dan maakt dit ook deel uit van uw omzet. Maar als u het geld van uw klant gebruikt om materiaal voor een opdracht in te kopen, wordt dat niet tot uw omzet gerekend.

Hoe bereken ik de omzet?

Tel gewoon alle facturen die je in de loop van het jaar aan klanten hebt gefactureerd bij elkaar op om je omzet te berekenen. Als u de omzet van vorig jaar kent, kunt u van tevoren inschatten wat uw omzet voor het jaar zal zijn.

 

Wil je een omzetverzekering afsluiten? Vraag dan meer info bij  Mysavings.

MYSAVINGS
CO2 NEUTRAL COMPANY
Antwerpselaan 38-39,
1000 Brussel
Tel: +32 2 318 15 51
Email: info@mysavings.be

Hoewel een omzetverzekering en een verzekering Gewaarborgd inkomen allebei het risico op arbeidsongeschiktheid dekken, zijn er toch een aantal verschillen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen: wie is de verzekeringnemer?
Bij een omzetverzekering is het vrij eenvoudig: het is de (management)vennootschap die de polis onderschrijft. Bij Mysavings kan je ook terecht voor het aanvragen van een Pensioenverzekering.


 

Waarom moet een verzekeraar mijn omzet kennen?

Veel premies voor zakelijke verzekeringen zijn deels gebaseerd op de omzet. Openbare aansprakelijkheid, bijvoorbeeld, is gebaseerd op de omzet en het aantal personeelsleden, dus hoe hoger de omzet en het aantal personeelsleden, hoe hoger de kosten van uw openbare aansprakelijkheidsdekking. “Omzetverzekering”

Een bedrijfsonderbrekingsverzekering is een voor de hand liggende verzekeringstype waarbij u uw geschatte omzet moet kennen, een Omzetverzekering dus. Brand, overstroming, noodweer of de sluiting van een belangrijke leverancier kunnen leiden tot inkomstenderving die door de verzekering kan worden gecompenseerd. De uitkering van de verzekering wordt berekend op wat u tijdens de onderbrekingsperiode zou hebben verdiend.

Het is niet altijd mogelijk de omzet nauwkeurig te schatten. Als u een schatting maakt van uw omzet voor de komende 12 maanden en u door onvoorziene werkzaamheden tot de conclusie komt dat u te laag hebt ingeschat, moet u dat uw makelaar laten weten. De polis kan dan worden aangepast om ervoor te zorgen dat u volledig gedekt bent.

Bij een Omzetverzekering voor de gehele omzet sluit een verzekeraar een contract ter dekking van alle in aanmerking komende transacties van een verzekeringnemer binnen een overeengekomen periode – gewoonlijk twaalf maanden. De controle door de verzekeraar wordt in de eerste plaats uitgeoefend door middel van een kredietlimiet die voor elke gedekte afnemer wordt vastgesteld. Voor grotere limieten wordt het cijfer specifiek door de verzekeraar vastgesteld, maar het is gebruikelijk dat de verzekerden voor het merendeel van hun afnemers naar eigen goeddunken limieten vaststellen op basis van hun krediet- en incassoprocedures.

Het niveau van schadeloosstelling is hoog – gewoonlijk 80% tot 95%, waarbij sommige verzekeraars een hoger dekkingspercentage geven voor doorgelichte klanten in vergelijking met discretionaire limieten. De premie wordt betaald als een percentage van de verzekerde omzet, die maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks door de verzekeringnemer moet worden gedeclareerd. Omzetpolissen kunnen gebaseerd zijn op binnenlandse of buitenlandse handel, of een mengeling van beide. De acceptatie geschiedt op basis van eerdere verliesgegevens, toekomstige omzet- en handelsverwachtingen, en de kwaliteit van de klanten.

Voor meer info over een Omzetverzekering of andere zakelijke verzekering neem contact op met u verzekeringskantoor.